eHerkenning (in ontwikkeling)

Al sinds 2017 is eHerkenning officieel in gebruik in Nederland, echter pas vanaf 01 november 2019 wordt het gebruik ook verplicht bij instanties zoals bijvoorbeeld het UWV. In tegenstelling tot de Digid moeten bedrijven een eHerkenningsmiddel afnemen bij commerciële partijen. Momenteel zijn er nog maar 6 erkende aanbieders van een dergelijk middel maar dit kan nog toenemen.

Vooruitlopend op deze ontwikkeling zien wij de behoefte om deze eHerkenning aanbieders goed te vergelijken. Daarom starten wij voorzichtig met www.eherkenningvergelijker.nl en gaan we dit in 2019 ontwikkelen tot een mooie vergelijker. Vooralsnog een simpele website met basis details en een handig schema met de huidige zes aanbieders en hun tarieven.